Wildzang •I N A A N M A A KBASISREGELS VERERVING :
______________________
---------------------------------

1 GESLACHTSGEBONDEN

- Factor dubbel aanwezig bij mannen
- Er zijn split mannen, geen split poppen
- De vader geeft de kleur door aan de dochters
- Wildkleur is dominant over agaat, bruin en isabel
- Agaat en bruin zijn dominant over isabel
- Isabel kan geen wildkleur, agaat of bruin vererven
- Bruin kan geen agaat vererven
- Agaat kan geen bruin vererven

P.P. mannen zijn mannen die wildkleur, agaat, bruin en isabel vererven
P.P. mannen verkrijg je door agaat X bruin of omgekeerd en wildkleur X isabel of omgekeerd


2 VERERVING MET RECENSIEF KARAKTER

- Zowel de mannen als de poppen kunnen verervend zijn, dus split ( / )
- faktor moet 2 X aanwezig zijn om het te zien

3 VERERVING MET DOMINANT KARAKTER

- geen splitvogels
- faktor moet slechts 1 X aanwezig te zijn

4 VERERVING MET INTERMEDIAIR KARAKTER ( gedeeltelijk dominant )

- Geeft onvoorspelbare uitkomsten


-------------------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR
____________________________________
____________________________________

WILDKLEUR X WILDKLEUR

zonen : wildkleur
dochters : wildkleur
--------------------------------------------------------
WILDKLEUR X BRUIN

zonen : wildkleur / bruin
dochters : wildkleur
--------------------------------------------------------
WILDKLEUR X AGAAT

zonen : wildkleur / agaat
dochters : wildkleur
---------------------------------------------------------
WILDKLEUR X ISABEL

zonen : P.P. ( wk/ agaat, bruin en isabel )
dochters : wildkleur
---------------------------------------------------------
WILDKLEUR P.P. X WILDKLEUR

zonen : wildkleur - wk / agaat -- wk /bruin -- wk / agaat, bruin, isabel
dochters : wildkleur -- agaat -- bruin -- isabel
-----------------------------------------------------------
WILDKLEUR P.P. X AGAAT

zonen : wk / agaat -- agaat -- wk / P.P. -- agaat / isabel
dochters : wildkleur -- agaat -- bruin -- isabel
------------------------------------------------------------
WILDKLEUR P.P. X BRUIN

zonen : wk / bruin -- bruin -- wk / P.P. -- bruin / isabel
dochters : wildkleur -- agaat -- bruin -- isabel
------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR P.P. X ISABEL

zonen : wk / P.P. -- agaat / isabel -- bruin / isabel -- isabel
dochters : wildkleur -- agaat -- bruin -- isabel
------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / AGAAT X WILDKLEUR

zonen : wildkleur -- wk / agaat
dochters : wildkleur -- agaat
-------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / AGAAT X AGAAT

zonen : wk / agaat -- agaat
dochters : wildkleur -- agaat
---------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / AGAAT X BRUIN

zonen : wk / bruin -- wk / P.P.
dochters : wildkleur -- agaat
--------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / AGAAT X ISABEL

zonen : wk / P.P. -- agaat / isabel
dochters : wildkleur -- agaat
--------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / BRUIN X WILDKLEUR

zonen : wildkleur -- wk / bruin
dochters : wildkleur -- bruin
--------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / BRUIN X AGAAT

zonen : wk / agaat -- wk / P.P.
dochters : wildkleur -- bruin
--------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / BRUIN X BRUIN

zonen : wk / bruin -- bruin
dochters : wildkleur -- bruin
--------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / BRUIN X ISABEL

zonen : wk / P.P. -- bruin / isabel
dochters : wildkleur -- bruin
---------------------------------------------------------------------

AGAAT
___________________________________________
___________________________________________

AGAAT X WILDKLEUR

zonen : wk / agaat
dochters : agaat
---------------------------------------------------------------------
AGAAT X AGAAT

zonen : agaat
dochters :agaat
---------------------------------------------------------------------
AGAAT X BRUIN

zonen : wk / P.P.
dochters : agaat
---------------------------------------------------------------------
AGAAT X ISABEL

zonen : agaat / isabel
dochters : agaat
---------------------------------------------------------------------
AGAAT / ISABEL X WILDKLEUR

zonen : wk / agaat -- wk / P.P.
dochters : agaat -- isabel
---------------------------------------------------------------------
AGAAT / ISABEL X AGAAT

zonen : agaat -- agaat / isabel
dochters : agaat -- isabel
---------------------------------------------------------------------
AGAAT / ISABEL X BRUIN

zonen : wildkleur P.P. -- bruin / isabel
dochters : agaat -- isabel
---------------------------------------------------------------------
AGAAT / ISABEL X ISABEL

zonen : agaat / isabel -- isabel
dochters : agaat -- isabel
---------------------------------------------------------------------

BRUIN
___________________________________________
___________________________________________

BRUIN X WILDKLEUR

zonen : wildkleur / bruin
dochters : bruin
---------------------------------------------------------------------
BRUIN X AGAAT

zonen : wildkleur P.P.
dochters : bruin
---------------------------------------------------------------------
BRUIN X BRUIN

zonen : bruin
dochters : bruin
---------------------------------------------------------------------
BRUIN X ISABEL

zonen : bruin / isabel
dochters : bruin
---------------------------------------------------------------------
BRUIN / ISABEL X WILDKLEUR

zonen : wk / bruin -- wk / P.P.
dochters : bruin -- isabel
---------------------------------------------------------------------
BRUIN / ISABEL X AGAAT

zonen : wildkleur P.P. -- agaat / isabel
dochters : bruin -- isabel
---------------------------------------------------------------------
BRUIN / ISABEL X BRUIN

zonen : bruin -- bruin / isabel
dochters : bruin -- isabel
---------------------------------------------------------------------
BRUIN / ISABEL X ISABEL

zonen : bruin / isabel -- isabel
dochters : bruin -- isabel
---------------------------------------------------------------------
___________________________________________

ISABEL
___________________________________________
___________________________________________

ISABEL X WILDKLEUR

zonen : wildkleur P.P.
dochters : isabel
---------------------------------------------------------------------
ISABEL X AGAAT

zonen : agaat / isabel
dochters : isabel
---------------------------------------------------------------------
ISABEL X BRUIN

zonen : bruin / isabel
dochters : isabel
---------------------------------------------------------------------
ISABEL X ISABEL

zonen : isabel
dochters : isabel
---------------------------------------------------------------------
___________________________________________

PASTEL
___________________________________________
___________________________________________

PASTEL X WILDKLEUR

zonen : wildkleur / pastel
dochters : pastel
---------------------------------------------------------------------
PASTEL X AGAAT

zonen : wk / agaat -- wk / pastel -- wk / agaatpastel
dochters : pastel
---------------------------------------------------------------------
PASTEL X BRUIN

zonen : wk / bruin --wk / pastel
dochters : pastel
---------------------------------------------------------------------
PASTEL X ISABEL

zonen : wk / agaat -- wk/ bruin -- isabel / pastel
dochters : pastel
---------------------------------------------------------------------
PASTEL X PASTEL

zonen : pastel
dochters : pastel
---------------------------------------------------------------------
PASTEL X AGAATPASTEL

zonen : pastel / agaat
dochters : pastel
---------------------------------------------------------------------
PASTEL X BRUINPASTEL

zonen : pastel / bruin
dochters : pastel
---------------------------------------------------------------------
PASTEL X ISABELPASTEL

zonen : pastel / agaat -- pastel / bruin -- pastel / isabel
dochters : pastel
----------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / PASTEL X WILDKLEUR

zonen : wildkleur -- wk / pastel
dochters : wildkleur -- pastel
-------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / PASTEL X AGAAT

zonen : wk / agaat -- wk / pastel
dochters : wildkleur -- pastel
-------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / PASTEL X BRUIN

zonen : wk / bruin -- wk / pastel
dochters : wildkleur -- pastel
-------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / PASTEL X ISABEL

zonen : wk / agaat -- wk/ bruin -- wk / isabel -- isabel / pastel
dochters : wildkleur -- pastel
-------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / PASTEL X PASTEL

zonen : wk /pastel -- pastel
dochters : wildkleur -- pastel
--------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / PASTEL X AGAATPASTEL

zonen : wk / agaat -- wk / pastel -- pastel / agaat
dochters : wildkleur -- pastel
--------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / PASTEL X BRUINPASTEL

zonen : wk / bruin -- wk / pastel -- pastel / bruin
dochters : wildkleur -- pastel
--------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR / PASTEL X ISABELPASTEL

zonen : wk/agaat -- wk/bruin -- isabel/pastel -- pastel/agaat -- pastel/bruin -- pastel/isabel
dochters : wildkleur -- pastel
---------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR X PASTEL

zonen : wk / pastel
dochters : wildkleur
---------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR X AGAATPASTEL

zonen : wk / agaat -- wk / pastel
dochters : wildkleur
---------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR X BRUINPASTEL

zonen : wk / bruin -- wk / pastel
dochters : wildkleur
---------------------------------------------------------------------------
WILDKLEUR X ISABELPASTEL

zonen : wk / agaat -- wk / bruin -- isabel / pastel
dochters : wildkleur
---------------------------------------------------------------------------
AGAATPASTEL X WILDKLEUR

zonen : wk / agaat -- wk / pastel
dochters : agaatpastel
---------------------------------------------------------------------------
AGAATPASTEL X AGAAT

zonen : agaat / pastel
dochters : agaatpastel
---------------------------------------------------------------------------
AGAATPASTEL X BRUIN

zonen : wk / agaat -- wk / bruin -- isabel / pastel
dochters : agaatpastel
---------------------------------------------------------------------------
AGAATPASTEL X ISABEL

zonen : agaat / isabel -- agaat / pastel
dochters : agaatpastel
---------------------------------------------------------------------------
AGAATPASTEL X PASTEL

zonen : pastel / agaat
dochters : agaatpastel
---------------------------------------------------------------------------
AGAATPASTEL X AGAATPASTEL

zonen : agaatpastel
dochters : agaatpastel
---------------------------------------------------------------------------
AGAATPASTEL X BRUINPASTEL

zonen : pastel / agaat -- agaat / bruin -- agaat / isabel
dochters : agaatpastel
---------------------------------------------------------------------------
AGAATPASTEL X ISABELPASTEL

zonen : agaatpastel / isabel
dochters : agaatpastel
---------------------------------------------------------------------------
AGAAT / PASTEL X WILDKLEUR

zonen : wk / agaat -- wk / pastel
dochters : agaat -- agaatpastel
---------------------------------------------------------------------------
AGAAT / PASTEL X AGAAT

zonen : agaat -- agaat / pastel
dochters : agaatpastel
----------------------------------------------------------------------------
AGAAT / PASTEL X BRUIN

zonen : wk/agaat -- wk/bruin -- wk/isabel -- isabel/ pastel
dochters : agaat -- agaatpastel
----------------------------------------------------------------------------
AGAAT / PASTEL X ISABEL

zonen : agaat / pastel -- agaat / isabel
dochters : agaat -- agaatpastel
----------------------------------------------------------------------------
AGAAT / PASTEL X PASTEL

zonen : wk/agaat -- wk/pastel -- pastel / agaat
dochters : agaat -- agaatpastel
----------------------------------------------------------------------------
AGAAT / PASTEL X AGAATPASTEL

zonen : agaat / pastel -- agaatpastel
dochters : agaat -- agaatpastel
----------------------------------------------------------------------------
AGAAT / PASTEL X BRUINPASTEL

zonen : wk/agaat -- wk/bruin -- isabel/pastel -- pastel/agaat --pastel/bruin -- pastel/isabel
dochters : agaat - agaatpastel
----------------------------------------------------------------------------
AGAAT / PASTEL X ISABELPASTEL

zonen : agaat/isabel -- agaat/pastel -- agaatpastelisabel
dochters : agaat -- agaatpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUINPASTEL X WILDKLEUR

zonen : wk/bruin -- wk/pastel
dochters : bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUINPASTEL X AGAAT

zonen : wk/agaat -- wk/bruin -- isabel/pastel
dochters : bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUINPASTEL X BRUIN

zonen : bruin/pastel
dochters : bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUINPASTEL X ISABEL

zonen : bruin/isabel-- bruin/pastel
dochters : bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUINPASTEL X PASTEL

zonen : pastel/brui
dochters : bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUINPASTEL X AGAATPASTEL

zonen : pastel/agaat-- wk/bruin --wk/isabel
dochters : bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUINPASTEL X BRUINPASTEL

zonen : bruinpastel
dochters : bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUINPASTEL X ISABELPASTEL

zonen : bruinpastel / isabel
dochters : bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUIN / PASTEL X WILDKLEUR

zonen : wk/bruin -- wk/pastel
dochters : bruin -- bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUIN / PASTEL X AGAAT

zonen : wk/agaat -- wk/bruin -- wk/isabel -- isabel/pastel
dochters : bruin -- bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUIN / PASTEL X BRUIN

zonen : bruin -- bruinpastel
dochters : bruin -- bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUIN / PASTEL X ISABEL

zonen :bruin/isabel -- bruin/pastel
dochters : bruin -- bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUIN / PASTEL X PASTEL

zonen : wk/bruin -- wk/pastel -- pastel/bruin
dochters : bruin -- bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUIN / PASTEL X AGAATPASTEL

zonen : wk/agaat--wk/bruin-- isabel/pastel--pastel/agaat--pastel/bruin--pastel/isabel
dochters : bruin -- bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUIN / PASTEL X BRUINPASTEL

zonen : bruin/pastel -- bruinpastel
dochters : bruin -- bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
BRUIN / PASTEL X ISABELPASTEL

zonen : bruin/isabel -- bruin/pastel-- bruinpastel/isabel
dochters : bruin -- bruinpastel
----------------------------------------------------------------------------
ISABELPASTEL X WILDKLEUR

zonen : wk/agaat -- wk/bruin -- isabel/pastel
dochters : isabelpastel
----------------------------------------------------------------------------
ISABELPASTEL X AGAAT

zonen : agaat/isabel -- agaat/pastel
dochters : isabelpastel
----------------------------------------------------------------------------
ISABELPASTEL X BRUIN

zonen : bruin/isabel -- bruin/ pastel
dochters : isabelpastel
----------------------------------------------------------------------------
ISABELPASTEL X ISABEL

zonen : isabel/pastel
dochters : isabelpastel
----------------------------------------------------------------------------
ISABELPASTEL X PASTEL

zonen : pastel/agaat-- pastel/bruin-- pastel/isabel
dochters : isabelpastel
----------------------------------------------------------------------------
ISABELPASTEL X AGAATPASTEL

zonen : agaatpastel / isabel
dochters : isabelpastel
----------------------------------------------------------------------------
ISABELPASTEL X BRUINPASTEL

zonen : bruinpastel / isabel
dochters : isabelpastel
----------------------------------------------------------------------------
ISABELPASTEL X ISABELPASTEL

zonen : isabelpastel
dochters : isabelpastel
----------------------------------------------------------------------------
ISABELPASTEL X WILDKLEUR

zonen : wk/agaat -- wk/bruin -- wk/isabel -- isabel/pastel
dochters : isabel -- isabelpastel
----------------------------------------------------------------------------
ISABEL / PASTEL X AGAAT

zonen : agaat/isabel -- agaat/pastel
dochters : isabel --isabelpastel
---------------------------------------------------------------------------
ISABEL / PASTEL X BRUIN

zonen : bruin/isabel -- bruin/pastel
dochters : isabel -- isabelpastel
---------------------------------------------------------------------------
ISABEL / PASTEL X ISABEL

zonen : isabel --isabel/pastel
dochters : isabel -- isabelpastel
---------------------------------------------------------------------------
ISABEL / PASTEL X PASTEL

zonen : wk/agaat--wk/bruin--isabel/pastel--pastel/agaat--pastel/bruin--pastel/isabel
dochters : isabel -- isabelpastel
---------------------------------------------------------------------------
ISABEL / PASTEL X AGAATPASTEL

zonen : agaat/isabel--agaat/pastel--pastel/agaat--agaat/bruin--agaat/isabel
dochters : isabel -- isabelpastel
---------------------------------------------------------------------------
ISABEL / PASTEL X BRUINPASTEL

zonen : bruin/isabel--bruin/pastel--bruinpastel/isabel
dochters : isabel-- isabelpastel
---------------------------------------------------------------------------
ISABEL / PASTEL X ISABELPASTEL

zonen : isabel/pastel -- isabelpastel
dochters : isabel -- isabelpastel
---------------------------------------------------------------------------